امشبی را شه دین در حرمش مهمان است...

امشب عزیز فاطمه مهمان خواهر می شود

فردا میان قتلگه در خون شناور می شود

امشب درون خیمه گه دارد هزاران گفتگو

فردا در این صحرا سرش دلدار خنجر می شود

امشب به سقا بس سخن  گوید ز سوز تشنگی

فردا تمام باغ او لب تشنه پرپر می شود

/ 0 نظر / 34 بازدید